Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Activiteiten / Kerkdiensten

Diensten “Open Haven” aanvang 9:30 uur

Diensten

De Zoute Viever

Dienst om 19.00 uur7 januari : Mevr. E. Reijnhoudt

14 januari: Dhr. J. Almekinders

21 januari: Dhr. J. Bimmel

28 januari: Dhr. D. Murre

3 april  Ds. K. SimonsDiensten

ADR-ziekenhuis Goes

Dienst om 10 uur


 

7 januari Ds. R. Kamermans  

14 januari Ds. M. Wisse

21 januari Dhr. L. Walhout

28 januari Leger des Heils Goes  


 |  Kerkdiensten Open Haven | Jaarthema  | Open kerk |

     

   Kerkdiensten met beeldverbinding via de PC/tablet of smartphone

De kerkdiensten zijn te volgen met beeld en geluid. Het gaat als volgt: Klik hier en u komt op de pagina met een lijst met data waarop er diensten zijn of worden uitgezonden via de kerkomroep.  Wanneer er een dienst uitgezonden word, ziet u rechtsboven een “filmstrip”.

Als u hier op klikt wordt er een mediaplayer geopend. Eronder staat een lijst met eerder uitgezonden diensten. U kunt de diensten ook opslaan.

De liturgie kunt u downloaden in PDF (zie kerkdiensten)

Voor de tablet en smartphone is er zowel voor Apple als Android een APP van kerkomroep.nl  


© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Zondag 21 januari Oecumenische viering 9.30 uur. Voorganger. Mw. Rianne Steenbeek

Collecte: Diaconie en Oecumenen

Koster: De heer Johan Welleman

Crèche, kindernevendienst

Koffiedrinken na de dienst

Van 21-28 januari vindt de week van gebed voor de eenheid plaats. Deze week begint met een oecumenische viering, die wordt voorbereid door de oecumenische werkgroep. Het thema: ‘de bevrijdende kracht van Gods hand’, komt uit de Cariben.

De ontmenselijking die plaatsvond tijdens het kolonialisme heeft diepe sporen achtergelaten. Mensen werden geknecht en tot bezit gemaakt. Op allerlei terrein werden rechten en menswaardigheid geschonden. Missionaire Christelijke activiteiten waren nauw verbonden met deze onderwerping. En hoewel de Schrift zelfs werd gebruikt ter rechtvaardiging van de slavernij, voor de slaven werd de Bijbel een bron van inspiratie en een zekerheid dat God aan hun kant stond en hen zou bevrijden. De Schriftlezingen in deze viering zijn: Exodus 15: 1-6 en 20-21, Romeinen 8: 14-17 en Marcus 5: 1-7.


In deze viering kunnen we genieten van de zang van Koorgroep: De Vlis-singers.

Pastores in deze viering zijn: Ed Visser (pastor Katholieke Kerk) en Rianne Steenbeek.

Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Ark.

Zondag 28 januari 9.30 u. Gerda Keizer

Collecte: Diaconie en kerk

Koster: De heer Piet de Haan