Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Activiteiten / Kerkdiensten

Diensten “Open Haven” aanvang 9:30 uur

Diensten

De Zoute Viever

Dienst om 19.00 uur3 december : Mevr. E. Reijnhoudt

10 december : Dhr. D.G. Murre

17 december : Dhr. P.J. Meerveld

24 december : Dhr. J. Almekinders

3 april  Ds. K. SimonsDiensten

ADR-ziekenhuis Goes

Dienst om 10 uur


 

3 december Ds. J.B. van den Beukel

10 december Ds. A. Jobsen

17 december Ds. S. Doolaard

24 december Pastor M. van Roekel  


 |  Kerkdiensten Open Haven | Jaarthema  | Open kerk |

     

   Kerkdiensten met beeldverbinding via de PC/tablet of smartphone

De kerkdiensten zijn te volgen met beeld en geluid. Het gaat als volgt: Klik hier en u komt op de pagina met een lijst met data waarop er diensten zijn of worden uitgezonden via de kerkomroep.  Wanneer er een dienst uitgezonden word, ziet u rechtsboven een “filmstrip”.

Als u hier op klikt wordt er een mediaplayer geopend. Eronder staat een lijst met eerder uitgezonden diensten. U kunt de diensten ook opslaan.

De liturgie kunt u downloaden in PDF (zie kerkdiensten)

Voor de tablet en smartphone is er zowel voor Apple als Android een APP van kerkomroep.nl  


© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Zondag 17 december Derde advent 9.30 u. Mw. Rianne Steenbeek

Collecte: Diaconie en kerk

Koster: De heer Jan van Burgh

Crèche, kindernevendienst

Deze 3e zondag van Advent heeft de naam ‘Gaudete’, ‘Verheug je’. In de Advent zijn de antependia paars van kleur. Een kleur van bezinning en inkeer. Op deze zondag zien we het ook in de lezingen al lichter worden. Het paars kleurt rozerood. Helaas hebben we geen rozerood kleed, daarom ligt het paarse kleed op de tafel. Met Kerst breekt het Licht helemaal door, dan zien we een wit antependium op de tafel. Vanmorgen lezen we uit Jesaja, waar in de woestijn een ommekeer plaatsvindt; het wordt lente, de woestijn kleurt groen van het leven. In de nieuwtestamentische lezing vraagt Johannes zich af of Jezus degene is die verwacht wordt. Eerder vertelde hij de mensen dat Hij (Jezus) groter moest worden en Johannes kleiner, Johannes is vertwijfeld, dat geeft misschien herkenning? Met de geboorte van Jezus komt het licht in de wereld. Terwijl het nog donker is mogen we uitzien naar de komst van de lente, de komst van het Licht, de komst van Leven, de komst van de Zoon des mensen . Daarop mogen we ons verheugen!Zondag 24 december Vierde Advent 9.30 u. De heer Hans Soeting

Collecte: Diaconie en kerk

Koster: De heer Wim den Engelsman

Crèche, kindernevendienst,


19.00 u. Kinderkerstviering

Collecte: Kinderen in de knel

Koster: De heer Piet de Haan


22:00 u. Ds. Eeuwout van der Linden - Kerstnacht

Collecte: Kinderen in de knel

Koster: De heer Johan Welleman

De Kerstnachtviering heeft dit jaar als thema: Kwetsbaarheid en kracht. Het kerstverhaal stelt de vraag hoe God aanwezig is in onze wereld en in onze levens. Het vertelt over de kwetsbaarheid en weerloosheid van een kind, dat juist een krachtig teken is in een wereld op drift. En het laat een krachtige vredesboodschap horen die door engelen gezongen wordt, een lied dat tegelijkertijd kwetsbaar klinkt in een wereld vol geweld. Redt dit verhaal het? Maakt het verschil?

Het gitaarduo Aquadrant (Marius Roeting en Piet Verpoorte) verleent zijn medewerking aan deze dienst, met akoestische snaarinstrumenten. En Mariëtte Everse-Van der Hart begeleidt en speelt op orgel en vleugel. Klassiek en modern vloeien samen.

Telkens wordt er een verbinding gezocht tussen de bijbelse thema's en onze hedendaagse ervaringen. Zo zijn er donkere en lichte tonen te horen, dissonanten en harmonieuze akkoorden, soms vergezeld met geprojecteerde beelden. In deze nacht maken we de gang mee van een man en een vrouw met een pas geboren kind, op zoek naar beschutting en perspectief.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Ark, met chocolademelk en glühwein.

Maandag 25 december Eerste kerstdag 9.30 u. Ds. Eeuwout van der Linden

Collecte: Kinderen in de knel

Koster: De heer Jan van Burgh

Crèche, kindernevendienst,

De traditionele lezing op de kerstmorgen is Johannes 1: ‘In het begin was het Woord…’ Op vele manieren krijgt het Woord van God gestalte in onze wereld, neemt vorm aan, krijgt body, wordt vertaald, krijgt vlees en bloed. Het verhaal uit Johannes vertelt hoe het Woord belichaamd wordt in Jezus. Het Woord wordt mens. Samen met Jan Hoftijzer zal ik dit verhaal creatief verbeelden en vertolken, in woord en beeld. Aan deze dienst werkt een muziekgroepje mee, met Mariëtte Everse-van der Hart achter het orgel en de vleugel. Voor de kinderen is er een speciale verwerking.

Zondag 31 december

9.30 u. Mw. Ank Muller

Collecte: Eindejaarscollecte voor de kerk

Koster: De heer Wim den Engelsman

19.30 u. Advents- en kerst sing-in

Zingt u graag bekende advents-en kerstliederen dan kun u op zondagavond 17 december uw hart ophalen in de Open Haven. Want vooral díe liederen gaan we die avond met elkaar zingen.

Al een aantal jaren wordt deze Sing-in in het kader van Kerstboom Buiten georganiseerd.

ds. Jolande was toen meestal degene die de leiding had en mogelijk gaat dat ook dit jaar nog net lukken: in de week erop verhuist zij naar haar nieuwe gemeente Duiven. Maar mocht ze in die periode te druk zijn dan nemen Corrie Marteijn en Mariëtte Everse de leiding over.

Omdat Mariëtte eerder die avond nog elders spelen moet is de aanvangstijd van 19.00 uur te vroeg. Vandaar dat de Sing-in dit jaar een half uur later begint: dus om 19.30 uur .

Ieder is van harte uitgenodigd mee te komen zingen en heeft u favoriete nummers, houdt die dan alvast in gedachten voor deze avond. Tot Zings!