Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Activiteiten / Kerkdiensten

Diensten “Open Haven” aanvang 9:30 uur

Diensten

De Zoute Viever

Dienst om 19.00 uur 4 maart Ds.YE Seong

11 maart Mevr. E.Reijnhoudt

18 maart Dhr. J.Bimmel

25 maart Dhr. J. Almekinders

29 maart Ds. Westeneng viering Heilig Avondmaal

3 april  Ds. K. SimonsDiensten

ADR-ziekenhuis Goes

Dienst om 10 uur


 

4 maart Ds. A. Jobsen

11 maart Dhr P. Morée

18 maart Ds. P. de Graaf

25 maart Dhr. G. Berrevoets

1 april Mw. J. Zandbergen  


 |  Kerkdiensten Open Haven | Jaarthema  | Open kerk |

Zondag 18 maart - biddag  ds. Ank Muller

Collecte: Diaconie en kerk. Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie

Koster: De heer Piet de Haan

Creche en kindernevendienst

Zondag 25 maart Mevrouw Rianne Steenbeek

Collecte: Werelddiaconaat en kerk. Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie

Koster: De heer Jan van Burgh

Creche en kindernevendienst, tienerdienst

Palmzondag is een zondag met twee gezichten. Vandaag klinkt het ‘Hosanna’. Jezus maakt de intocht in Jeruzalem op een ezel. Een intocht met uitzicht op zijn kruisiging. Vandaag ‘Hosanna’, morgen ‘Kruisig Hem’. Verheerlijking en vernedering dicht bij elkaar. Jezus verheerlijkt als koning. Koningschap betekent dienaar zijn, dat laat Jezus zien in de week die voor ons ligt. Op het leesrooster staan zowel de intocht in Jeruzalem als de lijdensweg, voor één eredienst wel erg veel. Deze morgen de lezing van de intocht uit Marcus 11: 1-11. Daar de oudtestamentisch lezing aansluit bij het passieverhaal, neem ik de vrijheid om de woorden van de profeet, Zacharia 9: 9 en 10 te laten klinken.

Vespers in de Stille Week van Zondag 25 maart t/m woensdagavond 28 maart

iedere avond een vesper die om 19.00 uur begint.

Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie


Witte Donderdag 29 maart. 19.00 uur. Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk.

Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie

Koster: dhr. Piet de Haan

M.m.v. De cantorij

Drie dagen van Pasen: een driedaagse reis

Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint het Paasfeest al op de avond van Witte Donderdag. Daar zit – in het spoor van de oudtestamentische en Joodse traditie - een mooie gedachte achter: de dag begint op de avond ervoor, je gaat van het duister naar het licht van de dag toe. We vieren de Maaltijd van de Heer, waarbij er een iets andere opstelling dan gebruikelijk is. Er klinkt het verhaal van de uittocht uit Exodus 12. Tevens staan we op een bijzondere manier stil bij de voetwassing door Jezus (Johannes 13: 1-15). Uitbeelding van dienen door te delen.

Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur. Voorganger: Rianne Steenbeek

Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie

Koster: De heer Jan van Burgh

Op Goede Vrijdag horen we het lijdensverhaal. We laten ons bepalen bij de weg die Jezus Christus is gegaan. We lezen daarbij Johannes 18 en 19. De lijdensweg confronteert ons ook met onze eigen schuld, onze tekorten, ons onvermogen. Daarbij klinkt de vraag ‘Waar was jij?’, een vraag die terug komt in het ‘Beklag Gods’.

     

   Kerkdiensten met beeldverbinding via de PC/tablet of smartphone

De kerkdiensten zijn te volgen met beeld en geluid. Het gaat als volgt: Klik hier en u komt op de pagina met een lijst met data waarop er diensten zijn of worden uitgezonden via de kerkomroep.  Wanneer er een dienst uitgezonden word, ziet u rechtsboven een “filmstrip”.

Als u hier op klikt wordt er een mediaplayer geopend. Eronder staat een lijst met eerder uitgezonden diensten. U kunt de diensten ook opslaan.

De liturgie kunt u downloaden in PDF (zie kerkdiensten)

Voor de tablet en smartphone is er zowel voor Apple als Android een APP van kerkomroep.nl  


© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Zaterdag 31 maart 19:00 u. Kinderpaasviering


Paaswake 31 maart. 22.00 uur. Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk

Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie

Koster: De heer Wim den Engelsman

Na de dienst koffiedrinken

M.m.v. de muziekgroep

De kerk is schaars verlicht. De Paaskaars wordt binnengebracht. Er klinken korte teksten uit het Eerste en Tweede Testament, die alle spreken van licht in de duisternis, opstanding, leven. In deze Paasnacht zal Celina Rijk belijdenis van het geloof doen. Tevens is er de doopgedachtenis. We vieren de Maaltijd van de Heer. In het voetspoor van het volk Israël maken we ons gereed om opgewekt op weg te gaan. In deze dienst zal de muziekgroep haar medewerking verlenen.


Paasnacht: je staat in het donker. Je hebt een hele tocht gemaakt, van afzien en loslaten. Je bent in beweging gekomen al wist je niet waar je naar toe ging. Er is verlangen in je leven gekomen. Verlangen naar licht, vrijheid, bevrijding. Verlangen naar God. Als de paaskaars gaat branden, wordt er ook in jouw leven een licht ontstoken. Een eerste aanzet die de duisternis verdrijft.

Zondag 1 april Ds. Eeuwout Klootwijk Paasmorgen

Collecte: Diaconie en Landelijk Jeugdwerk. Extra collecte: 40 dagen tijd kerk in actie

Koster: De heer Piet de Haan
Op deze paasmorgen horen we over een feestmaal, proeverij bij uitstek (Jesaja 25).

En we volgen Maria uit Magdala op haar weg van vasthouden en loslaten (Johannes 20). De zon van Gods licht is over ons opgegaan. Je wordt er warm van.

11 maart Paasgroetenactie

Zoals ieder jaar willen wij uw medewerking vragen voor het versturen van paaskaarten aan gedetineerden in Nederland. Een paaskaart ter bemoediging in de vorm van een groet, een gedicht of bijbeltekst. Hierdoor kunnen wij hen laten weten dat ook zij waardevolle mensen zijn in Christus ogen. Er wordt aan hen gedacht en er wordt voor hen gebeden.

De Paasgroetkaarten worden voor belangstellenden uitgedeeld na de dienst van 11 maart. U doet toch ook weer mee?