Contact lijst
Bijgewerkt 12 februari 2018.
Een beetje vreemd misschien, maar i.v.m. spam-robots willen we niet het volledige email adres vermelden.
I.p.v. @ pgos.nl staat er enkel ^pg. Pas dus het e-mail adres in je bericht aan, voor dat je het verzend!

Algemeen
Kerk 'De Open Haven' Oranjeplein 2, Oost-Souburg
Postadres: Postbus 1140, 4388 ZJ  Oost-Souburg, e-mail:
info^pg

Kerkenraad
Scriba
Mevr. M. Walraven - van der Sloot.
Adres: Schans 8, 4388 WC  Oost-Souburg, tel. 0118 216131, e-mail: scriba^pg

Voorzitter
Dhr. C.G. van Boven, Vlissingsestraat 197, 4388 HC  Oost-Souburg
, tel. 0118 479675, e-mail: vrz^pg

Pastoraat
Dopen, trouwen, rouwen, een gesprek aanvragen
U kunt terecht bij één van onze pastores:
Ds. E. Klootwijk, Meiveld 1, 4388 MB  Oost-Souburg, tel. 0118 853483
, e-mail: dseklootwijk^pg
Kerkelijkwerker A.P.D. Steenbeek-van Eenennaam, Belfort 25, 4336 JK  Middelburg, tel. 0118 470031, e-mail: r.steenbeek^pg
E-mail voor alle pastores: pastor^pg


Taakgroep Pastoraat, email: pastoraat^pg

Gebruik en verhuur van de gebouwen
Beheerder
:
Dhr. H. Riddersma, e-mail:
verhuur^pg

Kerkelijke leden administratie (attestaties, doopbewijzen e.d.)
Ledenadministrateur
:
Dhr. N.H. Houtzager, Middelburgsestraat 108A, 4388 VR  Oost-Souburg, tel. 0118 467073, e-mail: ledenadm^pg

Beheer en financiën
(kerkbalans, giften, declaraties)
Het College van Kerkrentmeesters.

Secretaris :
Mevr. M. Janssen-Heijnsdijk, Dongestraat 46, 4388 VM  Oost-Souburg, tel. 0118 478240, e-mail: beheer^pg

Voorzitter :  
Dhr. A. Asscheman, Kromwegesingel 71
, 4388 HK  Oost-Souburg, tel. 0118 470407
Giften en bijdragen:
Rekeningnummer
NL87FVLB0635817640, t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Souburg.
Collectebonnen:
(zijn verkrijgbaar bij)
Mevr. C.E.W. Mol-van der Peijl, Oude Waterlaan 1, 4388 AC Oost-Souburg, tel. 0118 461618
of Dhr. J.H. Boer, Esdoornstraat 58, 4388 PL  Oost-Souburg, tel. 0118 464374, e-mail: finadm^pg
Verjaardagsfonds:

Rekeningnummer NL82INGB0004061971
t.n.v. Mw. B.M. de Bliek-Krans, Burg. Stemerdinglaan 52, 4388 AB Oost-Souburg.
Oud papier:
e-mail: oudpapier^pg

Diaconie
Taakgroep Diaconie
, e-mail: diaconie^pg
Hulpverlening, gehandicaptenreizen e.d.
Secretaris van de diaconie, J.L. Bloks-de Troije, Middenhofsingel 39, 4388 AP  Oost-Souburg, e-mail:
diaconie^pg

ZWO-groep,
e-mail: zwogroep^pg

Taakgroep Vorming & Toerusting
e-mail: vt^pg

Taakgroep Jeugd
e-mail jeugd^pg

Creche, e-mail: creche^pg
Kindernevendienst, e-mail: knd^pg


Taakgroep Eredienst

e-mail: eredienst^pg

Preekvoorziening
, e-mail: preekvoorziening^pg

Taakgroep Communicatie
e-mail:
communicatie^pg
Brugkontakt redactie
, e-mail:
redactiekerkblad^pg
Brugkontakt bezorging
, e-mail:
bezorgingbk^pg
Kerktelefoon
, e-mail kerktelefoon^pg
Jaarboekje
, e-mail jaarboekje^pg
OpenDeur
, e-mail opendeur^pg
website PGOS.NL
, zie webmaster/postmaster

Webmaster
Webmaster

Dhr. J. Welleman
e-mail webmaster^pg
Ass. webmaster

Dhr. J. Slagboom, e-mail jesl^pg

Mail
master (e-mail mutaties)
Dhr. J. Slagboom, e-mail mailmaster^pg