Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Diaconie

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema | Fotoalbum |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Busreis op 25 april.

Zoals in BrugKontakt van maart al is aangekondigd, organiseren de diaconie en PCOB ook dit voorjaar weer een geweldige busreis. Deze busreis is bedoeld voor alle PKN gemeenteleden van 70 jaar en ouder en voor de leden van de PCOB.

We vertrekken ’s morgens om 10.30 uur en rijden dan via een toeristische route naar de “Eendrachtshoeve” te Zuid-Beijerland. Daar zullen we ook van een heerlijke lunch genieten. Vervolgens rijden we rond 13.30 uur verder voor een zeer bijzondere bestemming. We brengen nl. een bezoek aan het passagiers- en latere cruiseschip de “SS(Steamship) Rotterdam” van de Holland Amerika Lijn. Het schip heeft een vaste ligplaats aan de Maashaven op Katendrecht in Rotterdam. Op het schip kunnen we de “Uitwaaien & Zwaaien” tour doen van ongeveer een uur met een audiogids. We wandelen over de diverse dekken met prachtig uitzicht op de skyline van Rotterdam met o.a. de Erasmusbrug. In het schip zijn prachtige zalen te bewonderen. Maar misschien wilt u alleen maar lekker zitten en genieten van de luxe en het uitzicht. Alles is mogelijk! Daar er liften aanwezig zijn en er veel vrijwilligers rondlopen om de mensen te helpen, is dit uitstapje ook geschikt voor deelnemers die minder goed ter been zijn. Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid koffie, thee of een drankje nuttigen in het restaurant of in de bar.

Om 16.15 uur verlaten we het schip weer en hopen rond 18.00 uur weer terug te zijn in Souburg.

De uitnodigingsbrieven zijn inmiddels verspreid. Aarzel niet en meld u aan want……….hoe meer zielen, hoe meer vreugde!!!!!

Voor vragen kunt u bellen met Bert Klamer, tel. 472149.


Inloopmiddag van 6 maart;Er was een goede opkomst van ongeveer 23 gasten.

Jammer dat sommige mensen ziek waren,bij deze van harte beterschap.

Inloopmiddag 3 april van 14.30 tot 16.30 uur .U bent weer van harte welkom.


Zorgzame kerk, kerk in een participatiemaatschappij.

Dit was het onderwerp van de landelijke diaconale dag in november in Utrecht.Omdat het voor ons allemaal een beetje ver was is Mvr.Faber van de dienstenorganisatie van de P.K.N.naar Middelburg/De Hoeksteen gekomen om met ons van gedachten te wisselen over dit onderwerp.Op 13 Februari waren wij met 5 Diakenen aanwezig.

Zorgzaam zijn de kerken volop,Diaconiën staan klaar om in hun omgeving mensen,die het nodig hebben op allerlei manieren te ondersteunen.Mensen in armoede worden bijgestaan ,mensen met werkloosheid,mensen van ver weg of dichtbij.Ook kun je je inzetten voor een duurzame samenleving.Diaconiën springen in op ontwikkelingen in het dorp of stad.


Sinds januari 2015 is de burgelijke overheid verantwoordelijk voor het ondersteunen van burgers met een chronische ziekte,een fysieke beperking,pychosciale problemen ,ouderen in een kwestbare situatie ,eenzamen.Mensen in een kwestbare situatie die een netwerk om zich heen hebben,kunnen meedraaien in de maatschappij,maar bij anderen is dat moeilijker.

Hoe kunnen we onze kerk ontwikkelen van een kerk die "Zorgzaam "is naar een "Zorgzame Kerk".Hoe kunnen we als Diaconiën meedoen in de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar pariticipatiesamenleving?

In de eerste plaats zijn wij er van bewust dat er in de toekomst meer beroep op de Diakenen en contactpersonen wordt gedaan.


Zorgdragen betekent niet alleen voor kerkelijke mensen maar ook voor niet-kerkelijke mensen in ons dorp.Belangrijk is om duidelijke grenzen te stellen,wat kunnen we wel/niet. Nieuw, is dat we gestimuleerd worden om met buurthuizen en zorginstellingen samen te werken.

Mentale of Fysieke zorg vooral aan gediplomeerde mensen overlaten.

Wij gaan hier zeker in de toekomst meer over lezen en weten en misschien worden we verrast met de nieuwe ontwikkelingen ontrent de participatiemaatschappij.


Annelies Bloks/Conny Bruggeman

De ZWO-Commissie