Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Diaconie

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema | Fotoalbum |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Dit keer is er niet zoveel te melden betreffende de activiteiten van de Diaconie.

De busreis is inmiddels voorbij en we hopen dat de mensen die meegingen een leuk uitstapje hebben gehad.


Na de stille week en drukke Paasdagen was de opkomst op de Inloopmiddag van 6 maart minimaal. Wel waren we verrast om twee nieuwe mensen te zien. Ook al waren er maar 13 vrouwen, saai was het niet. De volgende inloopmiddag zal zijn op 1 mei vanaf 14.30 uur. We hopen dat er dan meer mensen aanwezig zullen zijn. Ziet U er tegenop om alleen te komen, breng gerust iemand mee. Iedereen is van harte welkom.


Op de handwerkmiddag ( iedere derde dinsdag van de maand) is het altijd heel gezellig. Tijdens het haken en breien worden leuke gesprekken gevoerd.Dat vrouwen twee dingen tegelijk kunnen doen klopt dan ook want er wordt heel wat geproduceerd voor de minima of voor de verkoop tijdens de Karolingenmarkt op 26 mei. Dan zijn er ook weer sokken te koop of als U speiale wensen heeft betreffende sokken dan kunt U ze daar bestellen.

Annelies BloksZorgzame kerk, kerk in een participatiemaatschappij.

Dit was het onderwerp van de landelijke diaconale dag in november in Utrecht.Omdat het voor ons allemaal een beetje ver was is Mvr.Faber van de dienstenorganisatie van de P.K.N.naar Middelburg/De Hoeksteen gekomen om met ons van gedachten te wisselen over dit onderwerp.Op 13 Februari waren wij met 5 Diakenen aanwezig.

Zorgzaam zijn de kerken volop,Diaconiën staan klaar om in hun omgeving mensen,die het nodig hebben op allerlei manieren te ondersteunen.Mensen in armoede worden bijgestaan ,mensen met werkloosheid,mensen van ver weg of dichtbij.Ook kun je je inzetten voor een duurzame samenleving.Diaconiën springen in op ontwikkelingen in het dorp of stad.


Sinds januari 2015 is de burgelijke overheid verantwoordelijk voor het ondersteunen van burgers met een chronische ziekte,een fysieke beperking,pychosciale problemen ,ouderen in een kwestbare situatie ,eenzamen.Mensen in een kwestbare situatie die een netwerk om zich heen hebben,kunnen meedraaien in de maatschappij,maar bij anderen is dat moeilijker.

Hoe kunnen we onze kerk ontwikkelen van een kerk die "Zorgzaam "is naar een "Zorgzame Kerk".Hoe kunnen we als Diaconiën meedoen in de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar pariticipatiesamenleving?

In de eerste plaats zijn wij er van bewust dat er in de toekomst meer beroep op de Diakenen en contactpersonen wordt gedaan.


Zorgdragen betekent niet alleen voor kerkelijke mensen maar ook voor niet-kerkelijke mensen in ons dorp.Belangrijk is om duidelijke grenzen te stellen,wat kunnen we wel/niet. Nieuw, is dat we gestimuleerd worden om met buurthuizen en zorginstellingen samen te werken.

Mentale of Fysieke zorg vooral aan gediplomeerde mensen overlaten.

Wij gaan hier zeker in de toekomst meer over lezen en weten en misschien worden we verrast met de nieuwe ontwikkelingen ontrent de participatiemaatschappij.


Annelies Bloks/Conny Bruggeman

De ZWO-Commissie