Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Uit de taakgroep eredienst: What’s in a name?


Ik heb iets met namen. Dat zal in de komende maanden op een verrassende en persoonlijke manier duidelijker worden. Namen draag je, je bent bekend bij anderen met je naam, soms verander je je naam. Daar zijn overigens vele bijbelse voorbeelden van. Abram wordt Abraham, Sarai wordt Sara, Jakob wordt Israël, Saulus wordt Paulus. Ik kom er nog op terug.

Ook in de liturgie zijn er soms verschillende namen voor dezelfde onderwerpen, al verschuift met een andere naam ook wel weer wat van de betekenis.


Zo begint op aswoensdag, 14 februari, de veertigdagentijd. Vroeger en in sommige kringen nog wel was dit de lijdenstijd. En soms hoor je ook de naam ‘vastentijd’. Hoe je deze periode noemt, maakt toch wel iets uit: het geeft accentverschillen. Is de focus op de levensweg door de woestijn of concentreer je je op het lijden van Christus? Of gaat het vooral om soberder leven en je richten op wat echt telt?

In de periode op weg naar Pasen en op Pasen zelf komen verhalen uit het boek Exodus aan de orde. Exodus betekent ‘uittocht’ en doet uiteraard denken aan de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In het Hebreeuws heet ditzelfde boek ‘Sjemot’, Namen, naar de eerste woorden van dit bijbelboek: ‘Dit zijn de namen’ (overigens ook een boek van Tommy Wieringa). Ik vind dat een mooie gedachte: bij de uittocht tellen de namen, het gaat om concrete personen, vluchtelingen krijgen een naam, jij doet ertoe.


Op zondag 25 februari vieren we avondmaal. Een andere benaming is ‘Maaltijd van de Heer’ of kortweg ‘de Maaltijd’. Dat is al een heel oude benaming, want al te vinden in het Nieuwe Testament. Werd er vroeger en nog wel een formulier gelezen, in de Souburgse diensten wordt er een tafelgebed gebeden.

Begint in de beleving van veel mensen Pasen op Paasmorgen, in de protestants-oecumenische liturgie die op Souburg gevolgd wordt begint Pasen bij de Drie dagen van Pasen: Goede Vrijdag, Witte Donderdag en Stille Zaterdag doorlopend tot de Paaswake en Paasmorgen. Dat roept de vraag op: Waar begint voor jou Pasen?

What’s in a name? Het doet er wel wat toe hoe je de mensen en de dingen noemt. Ga maar eens na bij jezelf waar het verschil in ligt.


Eeuwout van der Linden
  


Nieuws / Taakgroep Eredienst

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema  | Fotoalbum  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg