Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Nieuws / Gemeentebrief

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema | Fotoalbum | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg


Belijdenis doen

De Kersttijd is net voorbij, maar de voorbereidingen voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn weer begonnen. Bijzonder is dat ik gesprekken aan het voeren ben over belijdenis doen, in de Paasnacht op 31 maart. Wat is dat eigenlijk, belijdenis doen? Openbare belijdenis van het geloof klinkt zwaar en vandaar dat sommigen ertegen opzien. Je beaamt je doop, je belijdt je geloof, maar ben je daar wel zo zeker van? Kun je dan deze stap wel maken? Vragen stapelen zich vaak op. Wat is geloven? Wat doe je als je je geloof belijdt? Mijn eigen insteek is dan vaak als volgt.


Geloof in beweging

Je wordt uitgenodigd zelf aan de gang te gaan met geloof. Geloof is altijd in beweging. Ook al heb je positieve ervaringen met het geloof van vroeger, zoals je ouders dat vertelden, je zult er toch zelf een eigen weg mee moeten gaan. Geloof is niet een statisch blok beton, dat van de een aan de ander doorgegeven wordt. Geloven is altijd dynamisch. Je kunt nooit op precies dezelfde manier geloven als je voorouders en dat hoeft ook niet. Iedere tijd heeft zijn eigen uitdagingen en vragen. Geloven is een werkwoord. Geloven is doen, op weg gaan.


Mensen kunnen op heel veel verschillende manieren geloven. Soms heel verzekerd en overtuigd, soms met vragen en twijfels, nu eens vol hoop en met inspiratie, dan weer bijna wanhopig zoekend, opstandig. Sommigen geloven zo op hun eigen manier, dat ze er de kerk niet voor nodig hebben. Vroeger werd er gezegd, dat dat niet kon, tegenwoordig wordt er veel ruimer over gedacht. Toch blijft staan, dat je andere mensen nodig hebt om geloof gestalte te geven, handen en voeten. Je hebt andere mensen nodig om je vragen en twijfels mee te delen, maar ook je hoop en je vertrouwen.


Op weg gaan

Belijdenis doen is niet: precies weten wat geloven is, of: volledig overtuigd zijn, of: een soort geloofsexamen afleggen; of: de geloofsartikelen van de geloofsbelijdenis als het ware ondertekenen.


Belijdenis doen is eerder:

- op weg gaan

- en dat met vallen en opstaan, met ongeloof en geloof, met onzekerheid en overtuiging

- ja zeggen tegen God, zonder dat je precies weet wie God is (wie weet dat?), wel in vertrouwen dat God met je meegaat op jouw levensweg, ook al zie je dat lang niet altijd

- uitspreken dat God zich al lang met jou verbonden heeft (waarvan de doop een teken is), met alle vragen die dit kan oproepen

- je openstellen voor het mysterie van God, zonder dat je ooit dat mysterie kunt doorgronden.

- uitspreken en bidden/zingen: ‘Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij’ (Lied 833)


Belijdenis doen van het geloof wil dus niet zeggen dat je op alles een antwoord krijgt, eerder kom je met meer vragen in aanraking, en kun je gaandeweg gaan ervaren dat dit niet erg is maar juist bevrijdend.


Belijdenis en doop

Die hebben alles met elkaar te maken. Als je als kind gedoopt bent, dan neem je met je belijdenis je doop voor eigen rekening: je beaamt je doop, je zegt er ja tegen. Dat is (nogmaals) geen eindpunt, maar een nieuw begin. Als mensen zich op iets latere leeftijd laten dopen (als jongere, jongvolwassene of oudere), dan is de doop zelf al een belijdenis. Dat je ja-zegt terwijl je ook je vragen en twijfels kunt houden, wordt mooi verwoord in Lied 349: ‘Heer, zie ons aarzelend staan om uw stem gehoor te geven’ met een tekst van Muus Jacobse. En soms zul je kunnen ervaren dat doop en belijdenis je gaandeweg omvormen: ‘Nu heeft het oude leven afgedaan! Wij mogen aan de toekomst toebehoren’ (Lied 353, tekst Martien Postema).


Eeuwout van der Linden