Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

| Kindernevendienst |  Chreche  | Dreumesdiensten |  New Generation |  Jubilate  |  Praatpaal  |  

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Kindernevendienst

Kindernevendienst.....  wat is het en wat doen we daar?


Eigenlijk een heel ouderwets woord, kindernevendienst. Maar het betekent eigenlijk ge-woon “kerkdienst voor kinderen (4 t/m 12 jr) naast de kerkdienst voor volwassenen”. Hun eigen dienst, met dezelfde onderdelen als in de andere dienst, maar gebracht op een manier die voor hen begrijpelijk en boeiend is.

Dat gevoel van een “eigen” dienst begint al in de kerk, waar de kinderen ook hun eigen stoelen hebben, te herkennen aan de lachebekjes erop.

Aan de pilaar hangt de liturgie al klaar, zodat ze kunnen zien wat we die zondag gaan doen.

We beginnen altijd met

De kring, we stellen ons allemaal even aan elkaar voor als dat nodig is. Als er iemand bij is die in de afgelopen week jarig is geweest zingen we voor hem of haar en mag de jarige een kadootje uitzoeken uit de kadodoos.


Dan gaan we samen bidden. We vragen de kinderen of zij voor iets of iemand in het bijzonder willen bidden en verwerken dat in het gebed.We collecteren, wat bij ons betekent dat het spaarvarken rondgaat. We sparen telkens een half jaar voor hetzelfde doel dat de kinderen mogen kiezen. We hebben al ruim 200 euro opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds. Want we moeten goed voor de wereld zorgen die God heeft gemaakt.

Nu sparen we alweer een tijdje om de school in Dondi (een project van het Werelddiakonaat) geld te kunnen geven om spullen te kopen voor de kinderen, zodat ze genoeg boeken en schriften hebben om goed te kunnen leren.

Vergeet dus niet uw kind collectegeld mee te geven a.u.b.!We lezen het verhaal van die zondag. Dat kan een “kindvriendelijke” versie van een bijbelverhaal zijn, een ver-haal met eenzelfde strekking dat zich in onze tijd afspeelt, maar soms ook een fabel. We hebben twee werk-methodes tot onze beschikking voor de invulling van de kinderneven-dienst. Deze volgen grotendeels hetzelfde rooster dat de voorgangers vaak gebruiken. Van te voren is er overleg tussen de predikant en de leiding over het te behandelen thema en de manier waarop we dat gaan doen, zodat beide diensten bij elkaar aansluiten.


Na het verhaal praten we hierover, wat wordt ermee bedoeld, hoe zouden wij dat aanpakken? We gaan erover nadenken en gaan ermee aan de slag.


We gaan soms
Knutselen

Tekenen of schilderen

Een spelletje doen

Muziek maken

of luisteren

Een rollenspel spelen

Een poppenkast voorstelling

Soms hebben we een heel bijzon-dere verrassing

Omdat we een heerlijke tuin bij de kerk hebben doen we dat als het even kan buiten

Daarna keren we weer terug in de kerkzaal om de zegen te ontvangen.


Helpen?!

Kindernevendienst wordt vaak gezien als “een beetje knutselen, de kinderen bezighouden met een kleurplaat” en verder stelt het niet zoveel voor.

Zoals u ziet stelt het echter heel wat voor. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de invulling van de kindernevendienst en aan de manier waarop kinderen bezig zijn met het geloof.

En het zal u misschien verrassen hoeveel ze daarmee bezig zijn en hoe diep ze daar soms over nadenken!

Samenwerken met kinderen is al bijzonder en samen met kinderen over het geloof nadenken voegt daar nog een extra dimensie aan toe, het levert soms absolute pareltjes op.

Terug naar Jeugd en Jongeren