Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema  | Poject Hillcrest | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Voorzijde kerkblad BrugKontakt

Op de voorpagina van maart een bijdrage van de taakgroep Jeugd met als titel: Compassie..

Lees hier dit artikel…

De Protestantse Gemeente te Oost-Souburg

is op 1 januari 2005 ontstaan door het fuseren van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.  

Zoals de pluisjes van de paardebloem de wereld in waaien, zo willen ook wij niet een besloten club zijn, maar een kerk midden in de Souburgse samenleving.

Lees verder.....


Welkom bij de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg


070225Openhaven095.jpg


Kerkdiensten de Open Haven Oranjeplein 2

Aanvang: 09.30 uur


Zondag 19 maart: ds. Marien van Manen

4e zondag 40-dagentijd


Klik hier voor de orde van de dienst


Onze kerkdiensten worden met beeld

en geluid live uitgezonden via: www.kerkomroep.nl

Taakgroep Eredienst: De cantorij

Sommigen veren opgelucht op als er een koor komt. Anderen zijn blij met de cantorij. En weer anderen voelen voor beiden niet veel. Smaken verschillen. Zelf ervaar ik de cantorij als een welkome aanvulling en ondersteuning van de erediensten. Want dat is toch vooral haar taak: dienend en ondersteunend.

Lees verder…40-dagentijd

De 40-dagentijd 2017 loopt van Aswoensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16 april is het Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie voert tijdens de 40-dagentijd campagne, samen met vele kerkelijke gemeentes, donateurs en ook met u.

Dit jaar is het thema ‘Sterk & Dapper. Deel als Jezus'.

De zes projecten van Kerk in Actie in deze 40-dagentijd: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind; Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala; Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië; Helpen waar geen helper is in Rotterdam (Pauluskerk); Een toekomst voor jongeren in Vrygrond, Kaapstad, Zuid-Afrika; Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar (Birma).

Op 8 april organiseren we weer een wandeltocht, hier wordt u later verder over geïnformeerd. De speciale collectebussen voor de 40-dagentijd zullen weer bij de uitgang staan.


Rommelmarkten 2017

Even een kort berichtje van de Rommelmarkt Commissie. In 2017 hopen we de Rommelmarkten te houden op zaterdag 27 mei en op zaterdag 9 september.

Wilt u weer meewerken aan deze rommelmarkten? Probeer dan deze data vrij te houden.

Lees verder…

Bloemschikken voor de PASEN

Op vrijdag, 7 april organiseren we zowel ’s middags als ‘s avonds een workshop

“Bloemschikken voor de Pasen”.


De workshop wordt gehouden door Geertje de Voogd en Diny de Bliek. Zij zorgen voor de materialen, dragen ideeën aan, geven advies en helpen waar nodig. Ieder zal uiteindelijk met een mooi bloemstuk naar huis gaan.

Lees verder
DEEL JE TALENT - HILLCRESTTALENTENAVOND


Plaats en tijd: Open Haven, kerkzaal,

woensdagavond 17 mei 2017, vanaf 19.30 uur – 21.30 uur, met daarna een drankje en een hapje

Toegang vrij. Er staan bussen om een vrijwillige gift in te stoppen voor Hillcrest. Opbrengst is bestemd voor de auto die gekocht gaat worden van alle ingezamelde gelden (aangevuld met Wilde Ganzen) ten behoeve van het Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika (Respite Unit Home Visits)

Daarnaast kunnen producten en eigen gemaakte werken gekocht worden, waarvan (een deel van) de opbrengst bestemd is voor  Hillcrest.

Lees verder….