Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema  | Fotoalbum | Kerk TV | Open kerk |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Voorzijde kerkblad BrugKontakt

Op de voorpagina van Januari een bijdrage van het College van kerkrentmeesters.

Lees hier dit artikel…

De Protestantse Gemeente te Oost-Souburg

is op 1 januari 2005 ontstaan door het fuseren van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.  

Zoals de pluisjes van de paardebloem de wereld in waaien, zo willen ook wij niet een besloten club zijn, maar een kerk midden in de Souburgse samenleving.

Lees verder.....


Welkom bij de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg


070225Openhaven095.jpg


Kerkdiensten `de Open Haven`Oranjeplein 2

Aanvang: 09.30 uur


Zondag 21 januari: oecumenische dienst

Rianne Steenbeek en pastor Ed Visser


Onze kerkdiensten worden met beeld

en geluid live uitgezonden via: www.kerkomroep.nl

Jaarthema 2017-2018: KERKPROEVERIJ

Welkom in de Open Haven waar je thuis mag komen en weer op weg mag gaan

Jij die van elders komt en eens komt aanwaaien Jij die hier regelmatig komt:

om op adem te komen, om anderen te ontmoeten om God te zoeken om iets nieuws te horen of juist iets te herkennen

Weet je welkom in de ruimte van Gods Geest


Waarom kerkproeverij?

–  Om mensen de kans te geven de kerk op Souburg te proeven en te beleven –  Om een cultuur van uitnodigen en gastvrijheid bevorderen


Hoe kerkproeverij?

–  Kerk kun je op verschillende manieren zijn, er is niet één weg –  Met vertrouwde én verrassende vormen van geloofsbeleving experimenteren (zie het menu) –  Spelen met traditie en vernieuwing in het jaar van 500 protestantisme –  Samen eten en vieren –  Gemeenschappen vormen, soms voor even, dan weer voor langere tijd –  Proeven bij naburige gemeenschappen

Klik hier voor het menu…

Taakgroep Eredienst

Hoe komt God aan het licht?

De eerste zondag na Kerst wordt in de kerkelijke kalender Epifanie genoemd. Dat is Grieks voor: openbaar wording, verschijning of manifestatie van de Heer. Dat is al een oud feest en in de Oosterse kerken is Epifanie zelfs nog belangrijker dan Kerst. Op verschillende manieren komt God aan het licht door de verhalen over Jezus’ eerste optreden, zo is de gedachte.

Lees verder…Gemeentebrief

Kerkproeverij: proeven aan de Maaltijd van de Heer. Het jaarthema in seizoen 2017/2018 is Kerkproeverij. Opzet is om aan verschillende aspecten van geloven en kerkzijn te proeven, en om dat te verbinden met ons dagelijkse leven. Stond in de startdienst het maaltijd houden met elkaar centraal (en was er volop te eten), in kleinere verbanden is er al een paar keer stil gestaan bij de viering van de Maaltijd van de Heer: het heilig avondmaal

Lees verder

Zondag 21 januari Oecumenische viering

Van 21-28 januari vindt de week van gebed voor de eenheid plaats. Deze week begint met een oecumenische viering, die wordt voorbereid door de oecumenische werkgroep. Het thema: ‘de bevrijdende kracht van Gods hand’, komt uit de Cariben. De ontmenselijking die plaatsvond tijdens het kolonialisme heeft diepe sporen achtergelaten. Mensen werden geknecht en tot bezit gemaakt. Op allerlei terrein werden rechten en menswaardigheid geschonden. Missionaire Christelijke activiteiten waren nauw verbonden met deze onderwerping. En hoewel de Schrift zelfs werd gebruikt ter rechtvaardiging van de slavernij, voor de slaven werd de Bijbel een bron van inspiratie en een zekerheid dat God aan hun kant stond en hen zou bevrijden. De Schriftlezingen in deze viering zijn: Exodus 15: 1-6 en 20-21, Romeinen 8: 14-17 en Marcus 5: 1-7.

In deze viering kunnen we genieten van de zang van Koorgroep: De Vlis-singers. Pastores in deze viering zijn: Ed Visser (pastor Katholieke Kerk) en Rianne Steenbeek. Na afloop van de viering is er koffiedrinken in de Ark.

Interieur1977.jpg Preekstoel1977.jpg

Interieur 1977

Interieur 1977

Protestantse blik op 2017 - een top 17

Waar stonden protestanten in 2017 bij stil? Waar maakten ze zich druk om? Wat raakten hen? Een protestants jaaroverzicht op basis van de 17 best gelezen verhalen op deze website van het afgelopen jaar. Klik hier….